Tramvaju saraksts

AUTOBUSU KUSTĪBAS MARŠRUTI

daugavgrĪva imanta ziepniekkalns Āgenskalns vecmĪlgrĀvis jaunciems Čiekurkalns teika purvciems pĻavnieki Ķengarags mĒŽaparks zolitŪde 36 54 36214137 13 38 ...

November 15th,2019

ētā SIA „REM PRO” ARHITEKT ŪRA PROJEKT ĒŠANA …

tramvaju kontaktt Īkls vad Ības un automatiz Ācijas sist Ēmas tkt vi ce Ļu da Ļa cd vii lietus Ūdens kanaliz Ācijas t Īkli Ūdensapg Āde un kanaliz Ācija. ĀrĒjie t Īkli Ūkt ix elektroapg Āde. ĀrĒjie t Īkli elt x elektroapg Āde. ĀrĒjais apgaismojums elt-a . tramvaja l īnijas un piegu ļoš ās teritorijas kompleksa rekonstrukcija liep ājā - dop 13.sējums. darbu organizācijas projekts 3 xi elektroniskie sakari, ĀrĒjie t …

November 15th,2019

TRAMVAJU KUSTĪBAS SARAKSTS no 2019 .gada 1.aprīļa

04:20 13:34 04:40 14:00 05:34 14:04 06:00 14:30 06:04 14:34 06:30 15:00 06:34 15:04 07:00 15:30 07:02 15:34 07:26 16:00 07:30 16:04 08:00 16:30 08:04 16:34 08:30 17:00

November 15th,2019

AUTOBUSU KUSTĪBAS MARŠRUTI

daugavgrĪva imanta ziepniekkalns Āgenskalns vecmĪlgrĀvis jaunciems Čiekurkalns teika purvciems pĻavnieki Ķengarags mĒŽaparks zolitŪde 36 54 36214137 13 38 ...

November 15th,2019

Vilcienu kustības saraksts maršrutā Rīga-Tukums 2

Vilcienu kustības saraksts maršrutā Rīga-Tukums 2Ķ Vilciena Nr. 6501 6503 6401 6505 6405 6407 6305* 6507 6307* 6409® 6309® 6311® 6313® 6411® darbdienās brīvdienās Īpašas atzīmes par vilcienu kursēšanu darbdienās ķ rīkojuma ķ

November 15th,2019

NNaukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas novadu izdevums izstādei …

tramvaju saraksts. Jusis (basets ar fl egmatiski stūrgalvīgu rak-sturu un bezgalgarām ausīm) šņāc mašīnas aizmugurējā sē-deklī. 9.30 «Rāmkalnos» nopērkam su-las paku, mazās picas un dzēr-venes baltaj ā šokol ādē. Un j āaiz-iet pačurāt! Gabals ar ātrumu – 50. Murjāņos ir populāra «visas

November 15th,2019

Ja mēs klausāmies, tad pasaule runā. Runā uz mums ar …

Tramvaju saraksts.....60 Pamatprogrammas projekts Iniciatīvas programmas projekts. 4 5 VIĻŅU TRAUCĒJUMI / WAVE INTERFERENCE Laiks: 19.00–3.00 Vieta: Rīgas mākslas telpa, Kungu ielā 3 Mākslinieka Robina Mūdija (Robyn Moody, Kanāda) konceptuālā audiovizuālā instalācija “Viļņu traucējumi” reprezentē mūsdienu pasaules bailes no līdz galam neizskaidrotajiem un ar neapbruņotu …

November 15th,2019

SIA „MERKS” OBJEKTU SARAKSTS 2001. 2015. gads

SIA „MERKS” OBJEKTU SARAKSTS 2001. ... Tramvaju sliežu ceļu un kontakttīkla rekonstrukcija Rīga, Brīvības gatve posmā no Ropažu ielas līdz Juglas ielai (rekonstrukcija) 2012-2013 RP SIA „Rīgas satiksme” INŽENIERBŪVES. SIA „MERKS” OBJEKTU SARAKSTS 2001. – 2015. gads Ūdens ieguves, attīrīšanas un uzglabāšanas ietaises Mārupē Mārupe, Kantora iela 97, Liepkalnu iela 11 (jaunbūve) …

November 15th,2019

RĪGAS SABIEDRISKĀ TRANSPORTA ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA

SIA “Tramvaju un trolejbusu p ārvalde” ir veikusi 191 tramvaju vagonu ( bilanc ē 252) moderniz āciju, kas nodrošin ās pasažieru p ārvad ājumus esošaj ā apjom ā l īdz 2010.gadam. Laika posm ā no 1998.l īdz 2001.gadam ir ieg ādāti 58 jauni trolejbusi, 12 no tiem ar zemo gr īdu.